مقايسهاي اندازه گيري یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388 8:39

مقايسهاي اندازه گيري :

1-مقياس ليكرت 2-مقياس افتراق معنايي 3-مقياس ثرستون  4-مقياس گاتمن 5-مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عبدالرضا فضلی  | لینک ثابت |